Beginner

Saprot dažus ikdienā lietotus izteicienus, atpazīstamās situācijās un prot lietot vārdus atsevišķi  vai īsās frāzēs atbildot, vai jautājot, piemēram, lietojot vienu vārdu un „lūdzu” – „Sāli, lūdzu.”

Neliela aptveršana teikuma uzbūvē, izņemot lasīšanu, kurā spēj atpazīt dažas teikumu pamatuzbūves ( piemēram, vienskaitlis/ daudzskaitlis; vienkāršā tagadne/ ilgstošā tagadne) pat ja ne vienmēr zinot šo struktūru padziļināto nozīmi un pielietojumu.

Var aizstāt priekšmetus vienā vai divās teikumu struktūrās rakstiski, bet ne manipulēt ar šiem modeļiem tālāk.

Welcome Mr Bean ™ and © Tiger Aspect Productions Ltd 1990 and 2002. All rights reserved.

Piesakies Tagad