Intermediate

Saprot domu ikdienišķās sarunās, ko runā tekošā angļu valodā, ar nelielu piepalīdzēšanu laiku pa laikam.

Spēj pietiekoši labi izveidot saturam atbilstošu runu (piemēram, izklāstīt  stāstu atbilstoši tematam), kā arī saņemt visu nepaciešamo informāciju jautājot, ja tas nepieciešams.

Funkcionāli kompetents visām ikdienas sarunām, atskaitot negaidīti radušās situācijas, vai iepriekš neapgūtus tematus.

Lasīšanā uztver domu/ jēgu lielākā daļā tiešos (ne-vienkāršotos), autentiskos tekstos un spēj prasmīgi uzrakstīt informāciju ziņojumiem vai daloties ar savu viedokli, bet iespējams ar kādām kļūdām, vai saskaroties ar nespēju uzrakstīt sarežģītākas pakāpes teikuma uzbūves.

Welcome Copyright © BBC

Piesakies Tagad